top of page

ส. 19 ส.ค.

|

เซ็นทรัลระยอง

Mobile Service Popup Store จ.ระยอง

พูดคุยกับทีมวิศวกรภาคสนามของฟอร์ด พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยี เทคนิค และเคล็ดลับต่างๆ ในการใช้รถจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

ช่วงเวลาการลงทะเบียนนี้ปิดแล้ว
โปรดเลือกรายการอื่น
Mobile Service Popup Store จ.ระยอง
Mobile Service Popup Store จ.ระยอง

เวลาและสถานที่

19 ส.ค. 2566 10:30 – 11:30

เซ็นทรัลระยอง, 99, 99/1 ถ. ชายกระป่อม ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000 ประเทศไทย

บัตรเข้างาน

  • Mobile Service Popup Store

    พูดคุยกับทีมวิศวกรภาคสนามของฟอร์ด พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยี เทคนิค และเคล็ดลับต่างๆ ในการใช้รถจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

    ฿0.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

1-12.png
Carnival icon-06.png
© 2023 Ford Motor Company
  • Facebook
  • Line Officail
bottom of page