top of page

อา. 02 ก.ค.

|

ตลาดต้นตาล

Ford Carnival on Track Test Drive จ.ขอนแก่น

สนามทดลองรถขับทางเรียบ เรียนรู้การใช้ฟังก์ชั่นรถ เมื่อเจอสถานการณ์และรูปแบบถนนที่แตกต่างกัน และ สมาร์ท เทคโนโลยี ที่ช่วยเสริมความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการขับขี่

ช่วงเวลาการลงทะเบียนนี้ปิดแล้ว
โปรดเลือกรายการอื่น
Ford Carnival on Track Test Drive จ.ขอนแก่น
Ford Carnival on Track Test Drive จ.ขอนแก่น

เวลาและสถานที่

02 ก.ค. 2566 10:30 – 11:30

ตลาดต้นตาล, ตลาดต้นตาล, ถ. มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40110 ประเทศไทย

บัตรเข้างาน

  • Ford 4x4 Experience Test Drive

    ลงทะเบียนทดลองขับรถ Next-Gen Ford Ranger กรุณาตรวจสอบรอการลงทะเบียนของท่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในการเตรียมตัวก่อน และ ระหว่างการเข้ารับการทดสอบ สำหรับท่านที่นำรถยนต์ฟอร์ดมาทดลองขับเอง กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่สนามรับทราบเพื่อทำการตรวจความพร้อมของรถก่อนนำลงสนามด้วย กรุณามาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 15 นาทีก่อนถึงเวลานัดหมาย

    ฿0.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

1-12.png
Carnival icon-06.png
© 2023 Ford Motor Company
  • Facebook
  • Line Officail
bottom of page